Mieszkańcy Koszalina w październiku 2021 r. w drodze otwartych nominacji zgłaszali swoich kandydatów do nagród Laury MADE IN KOSZALIN 2021. Wpłynęło 137 nominacji w 3 kategoriach: biznes, kultura i design oraz styl życia i inspiracje.

Decyzją Kapituły VI Forum MADE IN KOSZALIN wybrano finalistów oraz laureatów Laurów MADE IN KOSZALIN 2021.

Laury VI forum powstały na Wydziale Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej i zostały zaprojektowane przez dr Katarzynę Radecką.

Wydarzenie jest objęte patronatem Prezydenta Miasta Koszalina. Partnerami wydarzenia są: Park Technologiczny S.A., Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Północna Izba Gospodarcza  w Koszalinie, Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Politechnika Koszalińska oraz Wydział Architektury i Wzornictwa.

VI Forum MADE IN KOSZALIN dofinansowano z budżetu Gminy Miasta Koszalina.

Werdykt LAURY MADE IN KOSZALIN 2021

Kategoria Biznes Firma

Laur: Kosmaz  sp .z o.o.

Wyróżnienie: Dermalogica Klinika Medycyny Estetycznej

Kategoria Biznes Produkt

Laur: Place zabaw Buglo

Wyróżnienie: meble Furniko Sp. z o.o.

Kategoria Biznes Osobowość biznesowa

Laur: Danuta Zawadzka

Kategoria Kultura i design

Laur: Koszalin BassFest!

Wyróżnienie: Spektakl „Kora. Falowanie i spadanie” BTD

Kategoria Styl życia i inspiracje

Laur: Fundacja Magia

Wyróżnienie: Małgorzata Hołub- Kowalik