Project Description

Filharmonia Koszalińska organizuje ok. 140 koncertów rocznie, z czego połowa z nich stanowi koncerty symfoniczne. Większość z tych koncertów odbywa się w efektownej pod względem architektonicznym siedzibie instytucji, która charakteryzuje się doskonałymi warunkami akustycznymi. Ponadto Filharmonia Koszalińska jest organizatorem licznych koncertów w regionie Pomorza Środkowego i Zachodniego. Orkiestra wielokrotnie w swej historii koncertowała poza granicami Polski: w Czechosłowacji, Danii, Francji, Szwecji, na Ukrainie, we Włoszech, a szczególnie często w Niemczech.

FK jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Organowego, największej tego typu imprezy w Polsce. Festiwal ten należy również do jednych z trzech najstarszych w Polsce (od roku 1967).  Koncerty festiwalu prezentowane są w miesiącach wakacyjnych w katedrze koszalińskiej, w której znajdują się unikatowe organy z XIX oraz w innych świątyniach w regionie. Melomani mogą wysłuchać, zarówno dzieła organowe, jak i kameralne, symfoniczne oraz wokalno-instrumentalne.

FK realizuje także cykl koncertów edukacyjnych dla całych rodzin pn. „Familijny Park Sztuki”, gdzie z wykorzystaniem różnych metod i dziedzin sztuki wprowadza się początkującego melomana w świat muzyki.
Orkiestra symfoniczna Filharmonii Koszalińskiej nagrała 13 płyt kompaktowych. Na szczególną uwagę zasługuje płyta poświęcona twórcom koszalińskim (A. Cwojdziński, K. Rozbicki, A. Szymczewska) oraz pierwsze w historii nagranie na CD 2 koncertów fortepianowych Henryka Melcera (J. Ławrynowicz – fortepian, R. Silva – dyrygent). Płyta ta w 2007 r. stała się „Fonograficzną rewelacją roku” miesięcznika muzycznego „Muzyka 21”.
Od 2017 r. I dyrygentem FK jest Jakub Chrenowicz, a dyrygentem honorowym Massimiliano Caldi.

Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
75 – 400 Koszalin
NIP: 669-10-05-002

centrala tel.: 48 94 342 20 22
dyrektor tel.: 48 94 342 36 96

konto bankowe: PKO BP S.A. Koszalin
nr: 23 1020 2791 0000 7502 0009 3930

e-mail: sekretariat@filharmoniakoszalinska.pl

kasa biletowa: tel.: 48 94 342 62 20
e-mail: kasa@filharmoniakoszalinska.pl

biuro koncertowe: tel.: 48 94 342 20 22
e-mail:koordynacja@filharmoniakoszalinska.pl

promocja: tel.: 48 94 342 20 23
e-mail: promocja@filharmoniakoszalinska.pl

Perełka Filharmonii Koszalińskiej:

koncerty symfoniczne, kameralne, familijne (dla dzieci z opiekunami); w sezonie letnim organowe i kameralne pod gołym niebem.