›› Strona Główna ›› Aktualności ›› Bezpłatne spotkanie informacyjne w Koszalinie

Bezpłatne spotkanie informacyjne w Koszalinie

Zapraszamy na trzecie z cyklu bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców z powiatu koszalińskiego, którzy prowadzą zakłady pracy chronionej oraz pracodawców i przedsiębiorców otwartego rynku pracy zainteresowanych informacjami dotyczącymi możliwości uzyskania wsparcia ze środków PFRON przez podmioty zatrudniające lub zamierzające zatrudnić osoby niepełnosprawne.

Organizatorem spotkania są Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) i Północna Izba Gospodarcza – Komisja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wraz z partnerami - Oddziałem Wojewódzkim Krajowej Izby Gospodarczo - Rehabilitacyjnej, Oddziałem Wojewódzkim PFRON oraz Powiatowym Urzędem Pracy.

Spotkanie odbędzie się 3 kwietnia 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta (sala sesyjna).

Proponowana tematyka:
1. Obowiązki pracodawców nie spełniających wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych - przedstawiciel Oddziału Wojewódzkiego PFRON w Szczecinie.
2. Formy wsparcia i związane z tym korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (dofinansowanie wynagrodzeń) - przedstawiciel Oddziału Wojewódzkiego PFRON w Szczecinie
3. Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców ze środków będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.
4. Formy wsparcia ze środków PFRON realizowane przez Samorząd Województwa - przedstawiciel ROPS.
5. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

PROSIMY O POTWIERDZANIE OBECNOŚCI POD ADRESEM E-MAILOWYM: zawiszak@gama.pl